IMAG1874U zgradi uprave JP ŠPD ZDK d.o.o. Zavidovići dana 28.08.2017. godine zaključen je ugovor o sanaciji Upravne zgrade između direktora Jasmina Devedžića i izvođača radova firme Monting Ze koga zastupa direktor Aladin Bajramović.

Ovim Ugovorom bit će obuhvaćena:

  1. Sanaija krova / zamjena krovne konstrukcije sa izolacijom i limarskim radovima
  2. Izrada termo fasade
  3. Zamjena vanjske stolarije sa klupicama na kompletnoj zgradi.

Uprava JP ŠPD ZDK d.o.o. Zavidovići na čelu sa direktorom Jaminom Devedžićem je prepoznala dugogodišnji problem koji je prisutan u zgradi Uprave društva i sebi za cilj postavili da sistemsko i postupno unapređenje energetskih karakteristika objekta bude vodilja za ovaj projekat sa čim će se unaprijediti ostvarivanje energetskih ušteda i smenjenje troškova za energiju te ostvariti optimalniji radni uslovi i radni ambijent.

Uspješnom realizacijom ovog projekta te korištenjem ekološki prihvatljivog energenta za utopljavanje objekta nastojimo podići svijest zaposlenika o značaju i efektima sprovođenja mjera energetske efikasnosti a samim tim i manjem aero zagađenju.

Uprava društva takođe ima za cilj da u narednom periodu iste ili slične projekte provede i u poslovnim jedinicama koje još uvijek nisu završile proces sanacije upravnih zgrada.

You may also like

No Comment

Comments are closed.