Dana 06.11.2016.godine, u prostorijama Uprave društva upriličeno je svečano potpisivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa sa trideset pripravnika (volontera).

Ugovore sa pripravnicima potpisao je generalni direktor preduzeća Jasmin Devedžić u prisustvu izvršnog direktora za pravne poslove Mahire Brkić i rukovodioca službe za kadrovske i opće poslove društva – Mesuda Čamdžića.

Ovim je nastavljen niz kojim se JP “ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići pokazuje kao društveno odgovorna kompanija koja pruža priliku mladim ljudima, da uz pomoć  kolega mentora, steknu neophodno radno iskustvo, koje će im svakako koristiti kroz dalje usavršavanje i rad na budućim poslovima.

Direktor preduzeća je istakao kako mu je i ovaj put čast što ima priliku pomoći mladim ljudima u izgradnji njihovih poslovnih karijera, nadograđivanju vlastitih potencijala i uspješnom koračanju kroz poslovno usavršavanje.

Takođe direktor je istaknuo kako se nada da će ovo preduzeće u budućnosti imati  još mnogo sličnih projekata kako bi i drugim mladim ljudima omogućili sticanje radnog iskustva.

S druge strane, pripravnici – volonteri, su izrazili zahvalnost na pružanju mogućnosti za poslovno usavršavanje, te spremnost na sve izazove s kojima će se susretati u novom radnom okruženju.

 

You may also like

No Comment

Comments are closed.