PREGLED  PRIZNATIH  SJEMENSKIH OBJEKATA


Šumsko-gospodarsko područje

Gospodarska jedinica

Odjel

Vrsta

Tip sjemenskog

objekta

Rješenje broj:

„Olovsko“

„Tribija-Duboštica“

182

Pinus silvestris

Sjem. sastojina

UP-I-07-26-195/09        od 14.01.2010.

„Olovsko“

„Gornja Stupčanica“

135

Abies alba

Sjem. sastojina

UP-I-07-26-195-1/09   od 14.01.2010. 

„Olovsko“

„Krivaja“

115

Pinus silvestris

Sjem. sastojina

UP-I-07-26-195-2/09   od 14.01.2010. 

„Olovsko“

„Krivaja“

6

Pinus nigra

Sjem. sastojina

UP-I-07-26-195-3/09   od 14.01.2010. 

„Olovsko“

„Krivaja“

4

Pinus nigra

Sjem. sastojina

UP-I-07-26-195-4/09   od 14.01.2010. 

„Olovsko“

„Krivaja“

26

Quercus petraea

Sjem. sastojina

UP-I-07-26-195-5/09   od 14.01.2010. 

„Olovsko“

„Donja Stupčanica“

128

Picea abies

Sjem. sastojina

UP-I-07-26-195-6/09   od 14.01.2010. 

„Olovsko“

„Tribija -Duboštica“

161/162

Fagus sylvatica

Sjem. sastojina

UP-I-07-26-195-7/09   od 14.01.2010. 

„Olovsko“

„Tribija –Duboštica“

103/104

Pinus nigra

Sjem. sastojina

UP-I-07-26-195-8/09   od 14.01.2010. 

„Olovsko“

„Krivaja“

90

Fraxinus excelsior

Grupa stabala

UP-I-07-26-195-9/09   od 14.01.2010. 

„Olovsko“

„Krivaja“

90

Tilia cordata

Pojedin. stabla

UP-I-07-26-195-10/09   od 14.01.2010. 

„Olovsko“

„Krivaja“

90

Acer platanoides

Grupa stabala

UP-I-07-26-195-11/09   od 14.01.2010. 

„Olovsko“

„Krivaja“

90

Acer pseudoplatanus

Grupa stabala

UP-I-07-26-195-12/09   od 14.01.2010. 

„Olovsko“

„Krivaja“

77

Fraxinus excelsior

Grupa stabala

UP-I-07-26-195-13/09   od 14.01.2010.

„Olovsko“

„Krivaja“

27

Prunus avium

Pojedin. stabla

UP-I-07-26-195-14/09   od 14.01.2010.

„Olovsko“

„Krivaja“

77

Acer pseudoplatanus

Grupa stabala

UP-I-07-26-195-15/09   od 14.01.2010.

„Kakanjsko“

„D. Ribnica-Zgošća“

18

Fagus sylvatica

Sjem.sastojina

UP-I-07-26-195-16/09   od 14.01.2010.

„Kakanjsko“

„D. Ribnica-Zgošća“

29

Picea omorika

Sjem.sastojina

UP-I-07-26-195-17/09   od 14.01.2010.

„Kakanjsko“

„D. Ribnica-Zgošća“

26

Larix decidua

Sjem.sastojina

UP-I-07-26-195-18/09   od 14.01.2010.

„Kakanjsko“

„D. Ribnica-Zgošća“

42

Sorbus torminalis

Grupa stabala

UP-I-07-26-195-19/09   od 14.01.2010.

„Kakanjsko“

„D. Ribnica-Zgošća“

32

Sorbus torminalis

Grupa stabala

UP-I-07-26-195-20/09   od 18.01.2010.

„Kakanjsko“

„Busovača“

3/5

Prunus avium

Grupa stabala

UP-I-07-26-195-21/09   od 18.01.2010.

„Kakanjsko“

„Busovača“

3/5

Robinia pseudoacacia

Grupa stabala

UP-I-07-26-195-22/09   od 18.01.2010.

„Krivajsko“

„Gostović“

236/a

Fraxinus excelsior

Grupa stabala

UP-I-07-26-74-3/09     od 28.08.2009.

„Krivajsko“

„Gostović“

42

Pinus silvestris

Sjem.sastojina

UP-I-07-26-74-4/09     od 28.08.2009

„Krivajsko“

„Gostović“

236

Pseudotsuga menziessi

Sjem sastojina

UP-I-07-26-74-5/09     od 28.08.2009

„Krivajsko“

„Donja Krivaja“

424

Pinus silvestris

Sjem.sastojina

. UP-I-07-26-74-6/09   od 28.08.2009

„Krivajsko“

„Donja Krivaja“

424

Pinus nigra

Sjem sastojina

UP-I-07-26-74-7/09     od 28.08.2009.

„Krivajsko“

„Donja Krivaja“

439

Pinus nigra

Sjem sastojina

UP-I-07-26-74-8/09     od 28.08.2009.

„Krivajsko“

„Donja Krivaja“

48

Pinus nigra

Sjem. sastojina

UP-I-07-26-74-9/09     od 28.08.2009.

„Krivajsko“

„Donja Krivaja“

48

Pinus silvestris

Sjem. sastojina

UP-I-07-26-74-10/09   od 28.08.2009.

„Krivajsko“

„Donja Krivaja“

49

Pinus silvestris

Sjem.sastojina

UP-I-07-26-74-11/09   od 28.08.2009.

„Krivajsko“

„Nemila-Pepelari“

41/a

Quercus petraea

Sjem. sastojina

UP-I-07-26-74-2/09     od 28.08.2009.

„Krivajsko“

„Nemila-Bistričak“

133/a

Pinus nigra

Sjem.

sastojina

UP-I-07-26-74-1/09     od 28.08.2009.

„Krivajsko“

„Nemila-Bistričak“

171

Fraxinus excelsior

Grupa stabala

UP-I-07-26-195-33/09   od 14.01.2010.

„Krivajsko“

„Nemila-Bistričak“

171

Acer pseudoplatanus

Grupa stabala

UP-I-07-26-195-34/09   od 14.01.2010.

„Krivajsko“

„Nemila-Bistričak“

189/190

Acer pseudoplatanus

Grupa stabala

UP-I-07-26-195-36/09   od 14.01.2010.

„Krivajsko“

„Nemila-Bistričak“

189/190

Ulmus glabra

Grupa stabala

UP-I-07-26-195-35/09   od 14.01.2010.

Natron-Usorsko- Ukrinsko“

„Tešanjka“

30

Abies alba“

Sjemenska sastojina

UP-I-07-26-195-23/09   od 18.01.2010.

Natron-Usorsko- Ukrinsko“

„Tešanjka“

30/23

Acer pseudoplatanus

Grupa stabala

UP-I-07-26-195-24/09   od 14.01.2010.

Natron-Usorsko- Ukrinsko“

„Tešanjka“

30/21/22

Prunus avium

Grupa stabala

UP-I-07-26-195-25/09   od 18.01.2010.

Natron-Usorsko- Ukrinsko“

„Tešanjka“

30

Pseudotsuga menziessi

Sjemenska sastojina

UP-I-07-26-195-26/09   od 14.01.2010.

Natron-Usorsko- Ukrinsko“

„Tešanjka“

30

Pinus nigra

Sjemenska sastojina

UP-I-07-26-195-27/09   od 18.01.2010.

Natron-Usorsko- Ukrinsko“

„Tešanjka“

30

Larix decidua

Sjemenska sastojina

UP-I-07-26-195-28/09   od 18.01.2010.

Natron-Usorsko- Ukrinsko“

„Tešanjka“

30

Quercus petraea

Sjemenska sastojina

UP-I-07-26-195-29/09   od 18.01.2010.

Natron-Usorsko- Ukrinsko“

„Tešanjka“

24/23

Pinus silvestris

Sjemenska sastojina

UP-I-07-26-195-30/09   od 18.01.2010.

Natron-Usorsko- Ukrinsko

„Tešanjka

23/24

Ulmus montana

Grupa stabala

UP-I-07-26-195-31/09   od 18.01.2010.

Natron-Usorsko- Ukrinsko“

„Tešanjka“

21/22

Robinia pseudoacaija

Grupa stabala

UP-I-07-26-195-32/09   od 18.01.2010. 

You may also like

No Comment

Comments are closed.