Transakcijski računi JP ŠPD ZDK d.o.o. Zavidovići:

 

  Union banka d.d. Sarajevo  1020320000013296

  IK banka d.d. Zenica              1340300000062287

  UniCredit banka Mostar        3384202214508407

  Raiffeisen banka Sarajevo   1610550016400016

Preduzeće je upisano u Registar Općinskog suda u Zenici pod br, I-9014, Rješenje br.U/I 916/04
ID br. 4218431050005   PDV br. 218431050005    Por. br.05072148

PDV_BR_SPD-ZDK

 

 

You may also like

No Comment

Comments are closed.