fsc  Nakon što je jedan broj šumskih preduzeća u našoj zemlji obezbijedio FSC (Forest Stewardship Council) certifikat, JP „ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići je takođe pokrenulo ovaj proces. Proces certificiranja je u potpunosti zasnovan na dobrovoljnnosti, i podrazumijeva usklađivanje aktivnosti gospodarenja šumama na unaprijed utvrđenim standardima i normama. Dobijanje ovog certifikata omogućit će unapređenje poslovanja kroz dostizanje održivog gospodarenja šumskim resursima ali i veće mogućnosti plasmana robe na postojećim, kao i pozicioniranje na inostranim – atraktivnijim tržištima.

Pripreme na postupaku  certificiranja, preduzeće će  raditi u saradnji sa  Šumarskim fakultetom iz Sarajeva. Nastojeći upoznati zaposlenike preduzeća sa konceptom certificiranja šuma, njegovim značajem za održivo gospodarenje šumskim resursima, međunarodnim programima certificiranja u BIH i svijetu, te na neki način ozvaničiti prvu fazu ovog procesa, Šumarski fakultet je organizovao jednodnevni seminar na temu „ Certificiranje gospodarenja šumskim resursima u JP „ŠPD ZDK“ „.

Održani seminar,  uvod  je i priprema za uvođenje certifikatora u procjenu ispunjavanja uslova za izdavanje certifikata preduzeću. Sam postupak  i predviđena realizacija  za njegovo  dobijanje planirana je da se završi do kraja godine. Certificiranje će obuhvatiti šumsku  površinu od 183.539,10 hektara. Nakon što završi postupak ,JP“ŠPD ZDK“, bit će peto preduzeće u BiH sa FCS certifikatom.

Uvođenje ovog certifikata ne samo da će omogućiti lakši plasman roba na tržište, nego će se poboljšati i odnosi sa javnošću, poslovnim partnerima, krajnjim kupcima i drugim intresnim grupama a ovaj proces će omogućiti i ovladavanje aktivnostima koje doprinose održivom raspolaganju šumama u sklopu zadovoljavanja ekoloških, socijalnih i ekonomskih funkcija šuma. Šumskom preduzeću  certificiranje  nalaže obaveznu saradnju sa organizacijama koje svoje aktivnosti temelje na šumskom blagu, kao što su lovačka, ribolovna i slična udruženja.

Uvođenjem ovog certifikata, konstantno će se vršiti prtisak na preduzeća na iznalaženju novih rješenja koja će značiti bolje i efikasnije gazdovanje šumama ali i stvaranje društveno odgovornog preduzeća koje će pozitivno djelovati na okolinu u kojoj provodi svoje aktivnosti.

Na kraju treba napomenuti, da certificiranje treba shvatiti kao proces koji traje a ne kao jednokratnu akciju, i zbog toga je potrebno trajno omogućavati odgovorno gazdovanje šumama i ispunjavati obaveze koje proizilaze iz samog posjedovanja certifikata.

                          

You may also like

No Comment

Comments are closed.