clanovi uprave i nadzrnog odbora SPD ZDK Povodom uspiješno okončane poslovne godine , JP  „ŠPD ZDK „ d.o.o. Zavidovići, upriličilo je  u Zavidovićima tradicionalni svečani prijem  za svoje poslovne partnere, kupce, dobavljače i izvođače radova. Odaziv poslovnih partnera u velikom broju i radna atmosfera, ostavili su utisak dobre poslovne saradnje i zainteresovanosti obje strane da rade na unapređenju poslovnih odnosa koji će stvoriti ambijent za uspiješne realizacije planova u budućem periodu.

Inače, JP „ ŠPD ZDK“ ostvaruje poslovnu saradnju sa  preko  80 velikih i značajnim brojem manjih poslovnih partnera.  

U  godini na izmaku,  JP „ŠPD ZDK“  isporučio  je na tržište oko 380 hiljada kubnih metara  svih vrsta drvnih sortimenata . Takav obim proizvodnje Uprava preduzeća planira i za narednu godinu, a samim tim  očekuje i poslovne rezultate koji su postignuti u  2012. godini. Realizacijom planova za tekuću godinu ostvaren je rezultat kojim se 2012. god. svrstava u najuspješnije od osnivanja preduzeća.

Uz redovne aktivnosti koje se odnose na  ispunjavanja plana proizvodnje, jedan od važnih zadataka koji stoji pred preduzećem, a za koji su kupci na radnom sastanku bili jako zainteresovani, odnosi se  na certificiranje.

Proces certificiranja je počeo u tekućoj godini potpisivanjem ugovora sa Šumarskim fakultetom u Sarajevu, i prema njihovim procjenama očekuje se da će polovinom naredne godine naše šume imati certifikat koji će omogućiti kupcima da imaju nesmetanu mogućnost plasmana  svojih proizvoda na inostrano tržište.   

U razgovoru  sa članovima uprave poslovni parteneri interesovali su se  i za planirane cijene, te klasifikaciju kupaca i drvnih sortimenata u narednoj godini, o  čemu će kako se moglo čuti,  Uprava i Nadzorni odbor preduzeća razgovarati na posebnoj tematskoj sjednici, kako bi se, u skladu sa mogućnostima, udovoljilo kupcima i poslovnim partnerima.

Uprava preduzeća namjerava i u budućnosti nastaviti tradiciju organizovanja ovakvih sastanaka, a sve u cilju boljeg razumijevanja i uspješnije međusobne saradnje.

You may also like

No Comment

Comments are closed.