U kontekstu priprema za dobijanje FSC certifikata o održivom gospodarenju šumskim resursima, JP „ŠPDZDK“ d.o.o Zavidovići je u saradnji sa Šumarskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, a povodom pokretanja koncepta Modelna šuma u Tešnju, dana 18.09 2013 god   grupa članova Jadranske modelne šume (Adriatic Model Forest) posjetila je Tešanj. Grupa je brojala 25 članova, predstavnika institucija […]

Read More

ŠTA JE CERTIFICIRANJE GOSPODARENJA ŠUMSKIM RESURSIMA? Certificiranje je relativno nov koncept unaprijeđenja kvaliteta gospodarenja šumskim resursima koji se u potpunosti zasniva na principu dobrovoljnosti. Smisao bilo kojeg oblika certificiranja sastoji se u obezbjeđivanju potvrde da je nešto (proizvod,usluga ili proces) urađeno na propisan način. Pod certificiranjem gospodarenja šumskim resursima podrazumjeva se procedura, u kojoj neovisna […]

Read More