I ove godine Međunarodni dan šuma u Šumariji Tešanj obilježen je zajedničkom akcijom u kojoj su pored uposlenika Šumarije kao i proteklih godina učestvovali lovci L.D Kiseljak te uposlenici kantonalne uprave za šume-odjeljenje Tešanj. Od nepoželjnog korovskog rastinja i smeća očišćen je arboretum na lokalitetu Ćatin Greb koji je prošle godine zasađen takođe povodom Međunarodnog […]

Read More

Dana  23.12.2016. godine Nadzorni odbor JP ŠPD ZDK d.o.o. Zavidovići usvojio je Cjenovnik proizvoda šumarstva za 2017. godinu. Na isti je Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Ze-Do kantona dalo svoju saglasnost. Cjenovnik možete preuzeti OVDJE

Read More

Na osnovu člana 107. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, br. 43/99, br. 32/00 i br. 29/03), člana 19. Zakona o radu Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 11/02), člana 1. i 74. Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti šumarstva, prerade drveta i papira u Federaciji BiH („Službene […]

Read More