U zgradi uprave JP ŠPD ZDK d.o.o. Zavidovići dana 28.08.2017. godine zaključen je ugovor o sanaciji Upravne zgrade između direktora Jasmina Devedžića i izvođača radova firme Monting Ze koga zastupa direktor Aladin Bajramović. Ovim Ugovorom bit će obuhvaćena: Sanaija krova / zamjena krovne konstrukcije sa izolacijom i limarskim radovima Izrada termo fasade Zamjena vanjske stolarije […]

Read More

Na osnovu člana 118. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, br. 26/16) i člana 57. i 76. Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti šumarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 93/16), na prijedlog Uprave Društva a nakon konsultacija  sa reprezentativnim Sindikatom organizovanim u Društvu što […]

Read More