Na osnovu člana 118. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, br. 26/16) i člana 57. i 76. Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti šumarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 93/16), na prijedlog Uprave Društva a nakon konsultacija  sa reprezentativnim Sindikatom organizovanim u Društvu što […]

Read More

Dana  23.12.2016. godine Nadzorni odbor JP ŠPD ZDK d.o.o. Zavidovići usvojio je Cjenovnik proizvoda šumarstva za 2017. godinu. Na isti je Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Ze-Do kantona dalo svoju saglasnost. Cjenovnik možete preuzeti OVDJE

Read More