Na osnovu člana 118. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, br. 26/16) i člana 57. i 76. Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti šumarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 93/16), na prijedlog Uprave Društva a nakon konsultacija  sa reprezentativnim Sindikatom organizovanim u Društvu što […]

Read More