Na osnovu odluke direktora o radpisivanu Javnih nadmetanja, JP ŠPD ZDK d.o.o. Zavidovići raspisuje Javno nadmetanje broj 16-PL/17 za prikupljanje pismenih ponuda kako slijedi: LOT 1: Prodaja drvnih sortimenata bukve “na paritetu tvrdi put” PJ Šumarija Kakanj – količina 300 m3 LOT 2: Prodaja drvnih sortimenata bukve “na paritetu tvrdi put” PJ ŠUmarija Vareš  – količina 300 […]

Read More

Na osnovu odluke direktora o raspisivanju Javnih nadmetanja, JP ŠPD ZDK d.o.o. Zavidovići rasšpisuje Javno nadmetanje za prikupljanje pismenih ponuda broj 15-PL/17 – Prodaja “ slučajnog  užitka“ na panju i prodaja drvnih sortimenata bukve „na paritetu tvrdi put“ kako slijedi: LOT 1 : Prodaje slučajnog užitka ”na panju” PJ „Šumarija“ Kakanj – G.J  DT-G odjel 9 LOT […]

Read More