Na osnovu člana 8. Zakona o javnim nabavkama BiH (Sl.Glasnik BiH br. 39/14), Uputstva za pripremu tenderske dokumentacije (Sl.Glasnik BiH br. 90/14), i Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama (Sl.Glasnik BiH br. 66/16), Ugovorni organ JP ŠPD-ZDK d.o.o. Zavidovići upućuje ponuđačima, P O Z I […]

Read More

Predmet nabavke: Hotelske i ugostiteljske usluge u 2018. godini Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće: 31.12.2018. 12:00:00 Obavještenje o nabavci možete preuzeti OVDJE Predmet nabavke: Obrazovne usluge i usluge stručnog usavršavanja. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće: 31.12.2018. 12:00:00 Obavještenje o nabavci možete preuzeti OVDJE

Read More