Novosti

19Mar

JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, povodom 21.marta, Dana šuma, organizuje akcije pošumljavanja u svim gradovima Zeničko – dobojskog kantona

Širom planete, od 1971.godine, 21.mart, prvi dan proljeća, obilježava se kao Svjetski dan šuma. Obilježavanje Dana šuma je svojevrsni podsjetnik na sve veću potrebu za ekološkim osvještenjem svjetske populacije o značaju ovog prirodnog resursa za opstanak čovječanstva.

JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići kroz potrajno gospodarenje, odnosno zaštitu šuma od štetočina, požara, zaštitu šumskog tla i stabala, praćenje zdravstvenog stanja šuma, nabavku zaštitnih sredstava, nastoji omogućiti i budućim generacijama uživanje u benefitima koje pružaju šume.

Kao i svake godine, povodom Međunarodnog dana šuma, JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, organizovat će niz aktivnosti kako bi na prikladan način obilježilo ovaj značajan dan.

Između ostalog, u organizaciji JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići a povodom Dana šuma, od 20.marta, će započeti akcije pošumljavanja šuma “Dani pošumljavanja“. Osnovna ideja je omogućiti svim zainteresovanim subjektima u Zeničko – dobojskom kantonu a i šire, koji žele učestvovati u pošumljavanju šuma, da sebe prezentuju kroz društveno koristan rad, a pojedincu pružiti zadovoljstvo ujedinjavanja s prirodom.

Akcije pošumljavanja će biti organizovane na svim Poslovnim jedinicama (Olovo, Vareš, Visoko, Kakanj, Zenica, Žepče, Zavidovići, Maglaj i Tešanj), a bit će provedene u saradnji sa ekološkim udruženjima, školama, uposlenicima Kantonalne uprave za šumarstvo, privrednicima u Zeničko – dobojskom kantonu, te ostalim zainteresovanim udruženjima građana.

Za sve učesnike akcija pošumljavanja bit će obezbijeđen sadni materijal, oko 23.000 sadnica različitih vrsta,  organizovan prevoz, hrana, te obezbijeđen stručni nadzor na izvođenju radova pošumljavanja.

Osim navedenih akcija pošumljavanja, uzimajući u vidu da je tema ovogodišnjeg Dana šuma : „Šume  i obrazovanje“, JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, će u saradnji sa tri škole u Zeničko – dobojskom kantonu i to u OŠ“Enver Čolaković“Breza, OŠ „Vareš“ Vareš i OŠ“Kulin Ban“Visoko, organizovati predavanje za učenike, na temu : Šume - pluća planete zemlje. Predavači će biti dr.sci. Kenan Zahirović i Merisa Osmanović M.Sc.šum. Cilj je edukacija mladih ljudi o značaju šuma i  proširivanje svijesti o potrebi očuvanja istih.

Važno je napomenuti da se obilježavanjem ovog dana ne završavanju aktivnosti na zaštiti i uzgoju šuma koje provodi JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, nego su to kontinuirani procesi za koje je najbolja ilustracija podatak da je tokom 2018.godine, na području kojim gospodari JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići izvršeno pošumljavanje i popunjavanje sa 1.016.650 komada sadnica na površini od 353,31 ha i podsijavanje sa 719,00 kg sjemna jele na površini od 54,87 ha.  Ove godine, za vrijeme proljetnog i jesenjskog pošumljavanja, planirano je pošumljavanje i popunjavanje sa 1.385.823 komada sadnicana na površini od 489,19 ha i podsijavanje sa 2.146,90 kg sjemana jele na površini od 194,00ha.

Pridružite se akcijama pošumljavanja u mjesecu proljeća i budite  dio tima koji radi na obnovi i zaštiti šuma.  Za sve dodatne informacije o akcijama pošumljavanja, kontaktirajte poslovnicu JP“ŠPD ZDK“d.o.o Zavidovići u Vašem gradu, ili direktno Upravu preduzeća na br. 032/877-834.