Novosti

08Feb

Usvojena šumskoprivredna osnova za ŠPP "Natron-Usorsko-Ukrinsko"

S obzirom na značaj izrade šumskprivrednih osnova za sva preduzeća koja se bave šumarstvom, donošenje jedne ovakve, za vremnski period važenja od deset godina, svakako je korak naprijed, jer s jedne strane, njenim donošenjem se ispunjavaju zakonske odredbe a s druge strane, osnova predstavlja uređajni plan za unaprjeđenje gospodarenja šumama.

Jedna od aktivnosti JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići u prethodnoj godini odnosila se i na izradu  šumskoprivredne osnove za ŠGP„Natron – Usorsko – Ukrinsko“. Ovo šumskoprivredno područje rasprostire se na tri Poslovne jedinice, PJ“Šumarija Maglaj“, PJ“Šumarija Tešanj“ i dio PJ“Šumarije Žepče“.

Osnovu za ovo šumskoprivredno područje radilo je JP“Bosanskohercegovačke šume“, uz koordiniranje i kontrolu predstavnika JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići.

Nakon pregleda i analize svih prikupljenih podataka, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ZDK, početkom februara ove godine, donijelo je Šumskoprivrednu osnovu za šumskoprivredno područje „Natron – Usorsko – Ukrinsko“, koja će važiti do 31.12.2027.godine.

Gospsodarenje šumama je bazirano na principu progresivne i dinamične trajnosti svih funkcija šume, odnosno principu kontinuiteta gospodarenja, te se i planiranje gospodarenja šumskim resursima ne može posmatrati jednostrano, nego kroz prizmu svih ostalih aktivnosti vezanih za prirodu i gospodarenje svim šumskim potencijalima.

Šumskoprivredna osnova prostornim uređenjem šuma, klasifikacijom, planovima za šire i uže uređajne jedinice, utvrđenim ciljevima gospodarenja, predviđenim metodama rada, kreira pravce razvoja šumskoprivrednog područja kao svojvrsnog privrednog objekta.