Novosti

28Dec

Svečana akademija povodom obilježavanja 70.godina Šumarskog fakulteta u Sarajevu

Dana 21.12.2018. godine, Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu u povodu obilježavanja 70. godina postojanja i uspješnog rada, u saradnji sa Ekonomskim i Mašinskim fakultetom u Sarajevu, organizovao je Forum "Šumarstvo i drvna industrija u funkciji održivog razvoja BiH". Na Forumu su se okupili predstavnici akademske i poslovne zajednice u BiH, kao i predstavnici institucija nadležnih za zakonsku regulativu u oblasti šumarstva i drvne industrije. Cilj Foruma je bio da se pokušaju približiti stavovi kolega šumara, drvoprerađivača kao i proizvođača namještaja, u cilju boljih izvoznih mogućnosti i većeg zapošljavanja.

Istoga dana u večernjim satima u Narodnom pozorištu Sarajevo održana je Svečana akademija, koja je predstavljala vrhunac i završnu svečanost obilježavanja 70. godina od osnivanja Šumarskog fakulteta. Proslavi ovog značajnog jubileja prisustvovali su predstavnici akademske zajednice iz BiH i regiona, diplomatskog kora, nosioci izvršnih i zakonodavnih funkcija u BiH, kao i predstavnici privrede i studenti.

Dekan Šumarskog fakulteta, prof. dr. Mirza Dautbašić, istakao je da je od osnivanja pa do danas, na fakultetu znanje steklo 2.229 diplomiranih inženjera šumarstva i hortikulture, 94 magistra nauka, 233 magistra šumarstva i hortikulture po Bolonjskom procesu, 566 bachelora šumarstva i hortikulture, te 60 doktora nauka. Prof. Dautbašić je naglasio da je cilj Šumarskog fakulteta efikasno obrazovanje koje se zasniva na modernim principima, te posvećenost cjeloživotnom učenju u skladu sa potrebama i zahtjevima društva.

Na Svečanoj akademiji dodijeljena je Plaketa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu akademiku Vladimiru Beusu, redovnom profesoru Šumarskog fakulteta za njegov izuzetan doprinos fakultetu. Također su dodijeljene nagrade i najboljima studentima prvog i drugog ciklusa studija.

Akademiji su prisustvovali i uposlenici JP "ŠPD ZDK" d.o.o. Zavidovići, i to: Mahira Brkić, Izvršni direktor za pravne poslove, Zihnet Muhić, dipl.ing.šum., Mirnesa Avdukić, dipl.ing.šum., Mihret Salamović, dipl.ing.šum., dr. sci. šum. Kenan Zahirović, Alma Demirović, dipl.ing.šum.,Merisa Osmanović, M.Sc. šum.