Novosti

27Dec

Odluke o prijemu uposlenika na određeno radno vrijeme po Javnim pozivima

Na osnovu provedenih Javnih konkursa za prijem kandidata u radni odnos na određeno vrijeme, broj : 03 – 5112 – 1/18 od 16.11.2018. i 03 – 5476 –1/18 od 12.12.2018.godine, te Dopune javnog konkursa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme broj: 03 – 5476 –2/ 18 od 12.12.2018.godine, a u skaldu sa članom 6. Pravnika o radu , Javnog preduzeća „Šumsko –  privredno društvo Zeničko – dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići, Direktor društva donio je odluku o izboru kandidata na oglašena radna mjesta.

Odluku o prijemu uposlenika na određeno vrijeme, sa imenima primljenih kandidata za oglašena radna mjesta po Javnom konkursu od 16.11.2018.godine, možete preuzeti klikom ovdje.

Odluku o prijemu uposlenika na određeno vrijeme, sa imenima primljenih kandidata za oglašena radna mjesta po Javnom konkursu od 12.12.2018.godine i Dopuni javnog konkursa od istog datuma, možete preuzeti klikom ovdje.

Javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme, od 16.11.2018.godine, poništava se za slijedeća radna mjesta:

U okviru, Poslovne jedinice „Šumarija Olovo“

1. „Uprava Olovo“, za radno mjesto Inženjer u šumarstvu – 1 izvršilac ,

2. „RJ Olovo“, za radno mjesto Kočijaš – pomoćni radnik – 2 izvršioca,

3. „RJ Duboštica“, za radno mjesto Poslovođa uzgoja i zaštite šuma – 1 izvršilac,

4. „RJ Duboštica“, za radno mjesto Referent šumarstva – 1 izvršilac,

5. „RJ Solun“, za radno mjesto Sjekač – radnik u šumarstvu – 1 izvršilac,

6. „RJ Građenje i održavanje“, za radno mjesto Rukovaoc građevinskom mehanizacijom – pomoćni radnik – 1 izvršilac

U okviru Poslovne jedinice „Šumarija Vareš“  

1. „Uprava Vareš“, za radno mjesto Referent šumarstva – 1 izvršilac,

2. „RJ Okruglica“ za radno mjesto Sjekač – radnik u šumrastvu – 2 izvršioca,

3. „RJ Bukovica“, za radno mjesto Šumarski tehničar – klaser – 2 izvršioca,

4. „RJ Bukovica“, za radno mjesto Šumarski tehničar primač – otpremač – 1 izvršilac

U okviru Poslovne jedinice „Šumarija Zavidovići“

1. „Uprava Zavidovići“, za radno mjesto Projektant u šumarstvu – 1 izvršilac,

2. „RJ Kamenica“, za radno mjesto Radnik u šumarstvu – 1 izvršilac,

3. „RJ Građenje i održavanje“, za radno mjesto Vozač – pomoćni radnik – 1 izvršilac i za radno mjesto Građevinski radnik – 1 izvršilac,

U okviru Poslovne jedinice „Šumarija Visoko“

1. Za radno mjesto ,Administrator – referent za obračun plaća – blagajnik – fakturista – 1 izvršilac

 

Sa izabranim kandidatima iz ovih odluka, zaključit će se ugovori o radu na određeno vrijeme za period od najduže godinu dana, shodno stavu Uprave društva.