Novosti

21Dec

Upriličen poslovni ručak sindikalnih povjerenika, rukovodioca poslovnih i radnih jedinica i Uprave društva

Dana 19.12.2018 godine, upriličen je poslovni ručak Uprave preduzeća sa rukovodiocima svih poslovnih i radnih jedinaca, te sindikalnim povjerenicima u preduzeću s ciljem sumiranja rezultata postignutih u prethodnoj godini i prezentaciji planova za narednu godinu.

Prisutnima se, u svojstvu domaćina obratio generalni direktor preduzeća Jasmin Devedžić, poželio im dobrodošlicu i napravio presjek dešavanja u 2018.godini. kazavši da ... „Sumiranje rezultata poslovanja u godini koja je iza nas pokazuje da ovo preduzeće, itekako ima razloga za zadovoljstvo, ovo je godina sa najboljim poslovnim rezultatom od osnivanja preduzeća i mogu se samo zahvaliti svima koji su dali doprinos za ostvarenje istog. Stvoren je tim ljudi koji su pokazali da se uz prave odluke, želju i volju, mnogo rada i odricanja mogu napraviti veliki rezultati“. 

Modernizacija mehanizacije, gradnja putnih komunikacija i infrastrukture, nabavka sredstava za prevoz radnika, HTZ opreme i poboljšavanje uslova rada, samo su neki od prioriteta na kojima je Uprava u prethodnom periodu insistirala i to je trend koji će se svakako nastaviti u narednoj godini. 

Istaknuto je i da je pitanje neuplaćenih poreza i doprinosa, odnosno obaveza preduzeća prema Poreznoj upravi FBiH, nastalih u periodu 2008.-2011.godina, koji godinama sputavaju progres preduzeća, konačno dobilo svoj epilog. Provedena je procedura oko odobravanja sredstava za isplatu glavnog duga prema potražiocu, i prikupljanjem ostatka potrebne dokumentacije, stvaraju se uslovi i prilike za nove poslovne poduhvate koji će, svakako, biti rasterećeni stega ovog dugogodišnjeg problema s kojim se moralo poslovati.

Kada je u pitanju saradnja Uprave preduzeća i Sindikata, konstatovano je da su ova dva ravnopravna partnera, uveliko doprinijela pozitivnim promjenama. Međusobno uvažavanje i zajednički rad i zalaganje za poboljšavanje uslova rada, su urodili plodom a, svakako je, jedan od najvećih zajedničkih poduhvata izrada i donošenje Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavca i radnika u JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, koji je stupio na snagu ove godine.

Pečat poslovne godine, svakako je dobijanje FSC certifikata za ŠGP „Gornjebosansko“i to je put kojim ovo preduzeće želi ići u narednom periodu.  Dakle, modernizovati sredstva za rad – modernizacija, certificirati ostala ŠGP –  certifikacija, i poboljšati uslove rada uposlenicima – obligacija.

Na kraju je naglašeno i da je dobro poslovanje svojevrsna čestitka ljudima na terenu, bez kojih se nebi postigao ovako dobar poslovni rezultat, te će održavanje kontinuiteta pozitivnih poslovnih trendova zavisiti od angažmana svih uposlenika koji će imati zadatak da poštuju postulate domaćinskog odnosa prema šumama, zasnovane na propisima i normama preduzeća, kroz upravljanje na odgovoran i društveno – koristan način.