Novosti

17Dec

Realizovan projekat » Table sa poučnim sadržajem SP „Tajan“ «

JP „ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići, Poslovna jedinica Spomenik prirode „Tajan“, uspješno je realizovalo još jedan u nizu pozitivnih projekata. U pitanju je okončanje projekta »Table sa poučnim sadržajem Spomenika prirode „Tajan“ «.

Naime, Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona, objavilo je Javni poziv za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i srodnih aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša za 2018. godinu, a na LOT-2 koji obuhvata projekte iz oblasti zaštite okoliša na području Zeničko-dobojskog kantona prijavilo se i JP “ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići, kao Upravitelj jedinim zaštićenim područjem na Zeničko-dobojskom kantonu.

Nakon povratne informacije o odobrenju sredstava za navedeni projekat, pristupilo se realizaciji istog. Projekat  je realizovan u saradnji sa firmom “Alfa i Omega”d.o.o. Tešanj, koja je svoje obaveze po projektu izvršila kvalitetno i profesionalno.

Opći cilj projekta je edukacija stanovništva, gostiju, izletnika, turista i zaljubljenika u prirodu o potrebi čuvanja zaštite okoliša, zatim povećanje atraktivnosti područja, proširenje sadržaja i promocija turističke ponude Spomenika prirode „Tajan“ i Bosne i Hercegovine.

Potražnja za aktivnim odmorom je sve veći trend, kako u svijetu tako i u Bosni i Hercegovini a obogaćavanje turističke ponude dodatnim sadržajima će omogućiti brži i jednostavniji pristup informacijama o lokaciji, što će svakako, poboljšati i cjelokupan utisak o zaštićenom području, te stvoriti pozitivnu percepciju kod posjetilaca koja je preduslov za ponovni dolazak i posjetu ovom prirodnom rezervatu.

Projekat je osmišljen tako da table sadrže informacije ekološko-edukativnog, geološkog, speleološkog, turističko - rekreativnog i historijskog karaktera, a u okviru istog je planirano i redovno organizovanje nastave u prirodi.

Na ovaj način će se djeca edukovati o prirodi i njenom značaju za čovjeka te steći znanja o flori i fauni zaštićenog područja, jezeru Mašica, speleološkim objektima, biciklističkim stazama, usponu na Tajan, a na raspolaganju je i mapa kompletnog područja te tabla sa cjenovnikom usluga.

Kroz ovaj projekat je izvršena i nabavka table sa nazivom Poslovne jedinice Spomenik prirode „Tajan“, koja je postavljena na ulazu u zgradu a koja će uveliko popraviti vizuelni identitet poslovne jedinice i olakšati pristup gostima, turistima i izletnicima koji se informišu u Info centru.

Uz učešće dodatnih sredstava obezbijeđenih iz poslovanja preduzeća, izvršena je i nabavka dva roll up banera, koji oslikavaju kompletan turistički potencijal Spomenika prirode“ Tajan“ i koji će biti korišteni na raznim sajmovima, seminarima i promocijama a također, će biti i zaštitni znak prilikom medijskog predstavljanja.

Rezultati koji se žele postići realizacijom ovog projekta su edukovani posjetioci, pojačana ekološka kultura građana, podignuta svijest građana o potrebi okolišno održivog ponašanja, povećana posjeta kroz organizovanje „škola u prirodi“, kompletirana turistička ponuda, prepoznatljivost SP „Tajan“.