Novosti

12Dec

Dopuna javnog konkursa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Na osnovu člana 4. Pravilnika o radu Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići broj: 03-III-52-1/17 od 25.04.2017. godine, te na osnovu Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme broj:03-5476/18 od 12.12.2018. godine  direktor preduzeća objavljuje:

DOPUNU JAVNOG  KONKURSA

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Vrši se dopuna Javnog konkursa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme broj:03-5476-1/17 od 12.12.2018. godine objavljen na web stranici preduzeća, oglasnoj ploči u sjedištu poslodavca i na oglasnim pločama poslovnih jedinica.

Svi ostali uslovi konkursa ostaju nepromijenjeni.

Prijave na konkurs se mogu lično predati u Upravu preduzeća u Zavidovićima  kao i Poslovnoj jedinici za koju se vrši prijem radnika, a mogu se dostaviti i preporučenom poštom na adresu:

Javno preduzeće

 “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići

Ulica Alije Izetbegovića br. 25. Zavidovići,

72 220 Zavidovići

(sa naznakom – prijava na javni konkurs na određeno vrijeme)

Prijave na konkurs treba dostaviti najkasnije do 18.12.2018. godine.

Dopunu Javnog konkursa sa dopunjenim tabelarnim pregledom pozicija na koje zainteresovani mogu aplicirati, možete preuzeti klikom ovdje.