Novosti

12Dec

Javni konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Na osnovu člana 4. Pravilnika o radu Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići broj: 03-III-52-1/17 od 25.04.2017. godine, te na osnovu Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme broj:03-5476/18 od 12.12.2018. godine, Direktor preduzeća raspisuje:

J A V N I   K O N K U R S

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme , a najduže u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci, s tim da poslodavac zadržava pravo da može zaključivati ugovore i na kraće vrijeme shodno potrebama preduzeća i vremenskim uslovima rada.

Poslodavac zadržava pravo da za pojedina radna mjesta obavi provjeru sposobnosti prijavljenih kandidata pismenim, usmenim ili praktičnim testiranjem.

Kandidati su dužni dostaviti:

1. Prijavu na konkurs; 

2. Diploma/svjedočanstvo o završenom obrazovanju (original ili ovjerenu kopiju);

3. Ovjerena kopija vozačke dozvole za radna mjesta gdje je vozačka dozvala propisana kao poseban uslov; 

4. Potvrdu o radnom iskustvu u skladu sa uslovom za svako pojedinačno radno mjesto (potvrda o radnom iskustvu u struci / potvrda o radnom iskustvu na poslovima sjekača u šumarstvu / potvrda o radnom iskustvu na poslovima u šumarstvu) – original ili ovjerena kopija. 

 Prijave kandidata koje ne budu sadržavale jedan od gore navedenih dokaza smatrat će se nepotpunim.

U prijavi obavezno jasno naznačiti na koje radno mjesto se kandidat prijavljuje (navesti tačan naziv poslovne jedinice, radne jedinice), a jednom prijavom može se konkurisati na više radnih mjesta.

Prijave na konkurs treba dostaviti najkasnije do 18.12.2018. godine.

Prijave na konkurs se mogu lično predati u Upravu preduzeća u Zavidovićima  kao i Poslovnoj jedinici za koju se vrši prijem radnika, a mogu se dostaviti i preporučenom poštom na adresu:

Javno preduzeće

 “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići,

 Ulica Alije Izetbegovića br. 25. Zavidovići,

72 220 Zavidovići

(sa naznakom – prijava na javni konkurs na određeno vrijeme)

Neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Ovaj konkurs je objavljen na službenoj web stranici poslodavca,  na oglasnoj ploči u sjedištu poslodavca i oglasnim pločama poslovnih i radnih jedinica poslodavca.

Javni konkurs sa tabelarnim pregledom pozicija na koje zainteresovani mogu aplicirati, možete preuzeti klikom ovdje.