Novosti

11Dec

Nabavka novih minibus vozila za sigurniji prevoz uposlenika

Opredjeljenje preduzeća za obnovu mehanizacije je smjernica koja za krajnji cilj ima poboljšavanje i veću efikasnost cijelog proizvodnog procesa, a gledano iz ugla olakšavanja uslova rada, radnicima će omogućiti udobnije i bezbjednije uslove na radnom mjestu i dolaska na isto.

Nabavka tri nova minibusa, iz ovogodišnje proizvodne linije ponuđača sa pogonom 4x4, za prevoz radnika, još je jedna od investicija koja govori u prilog činjenici da preduzeće konstantno ulaže u kreiranje pozitivne radne atmosfere i omogućavanje boljeg i sigurnijeg prevoza te teži ka stvaranju što boljih uslova rada za sve uposlenike u preduzeću.

Sigurnost je svako prioritet prilikom prevoza radnika, a s obzirom na djelatnost koju preduzeće obavlja, prilikom nabavke vozila moralo se voditi računa o velikom broju specifičnosti koji nabavljena vozila moraju ispunjavati.

Shodno tome, u postupku javne nabavke ponuđač je u tenderskoj dokumentaciji za nabavku vozila morao dostaviti tehnički list za svaku jedinicu kako bi potvrdio da se radi o vozilima koja zadovoljavaju sve tehničke zahtjeve tražene u postupku javne nabavke sa reduktorom na svim brzinama, blokadom diferencijala, savremenim upravljačkim i kočionim sistemom koji su svojevrsna garancija da su nabavljena vozila namijenjena za kretanje po zahtjevnim šumskim putevima.

Nabavka voznih jedinica će omogućiti udobniji prevoz uposlenicima a s obzirom da se radi o novim vozilima, važno je napomenuti da će ulaganja u vremenu korištenja biti minimalna, što će svakako smanjiti izdatke za nabavku rezervnih dijelova, koji prave značajan trošak kada su u pitanju korištena vozila.

Garantni period na vozila je 24.mjeseca i u ovom vremenskom periodu svi eventualni kvarovi padaju na teret isporučioca.

Uprava preduzeća, planira i u budućnosti ulagati u modernizaciju, kako građevinske mehanizacije, tako i vozila za prevoz radnika i nastojat će da se sve dotrajale vozne jedinice zamijene novim.