Novosti

24Oct

Rekonstrukcija protivpožarnog puta u GJ "Stranjanska rijeka"

Neosporno je da najveće štete na šumi i šumskom zemljištu uzrokuju šumski požari, koji svake godine izazivaju destrukciju ekosistema, ostavljajući iza sebe pustoš, uništavajući floru, faunu i zemljište, nanoseći ogromne materijalne i ekološke štete. Pravovremenom reakcijom i omogućavanjem prevoza ljudi i sredstava na mjesto gašenja požara uveliko se mogu spriječiti veće štete koje često imaju nesagledive posljedice.

Naše preduzeće, svakako, radi i na izgradnji, rekonstrukciji i održavanju protivpožarnih puteva kao preventivnim mjerama u slučaju izbijanja istog. Dio projekta koji se odnosi na „Rekonstrukciju protivpožarnog puta II“, u GJ „Stranjanska rijeka“ – PJ Zenica, počinje sa svojom realizacijom tokom slijedeće sedmice. Projekat je finansiran sredstvima Ministrastva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ZDK u iznosu od oko 20.000,00KM, na osnovu Ugovora o finansiranju projekata iz oblasti šumarstva u okviru Programa utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva za 2017.god.

Realizacijom ovog projekta, odnosno rekonstrukcijom protivpožarnog puta, omogućit će se brži pristup odjelima 49,50 i 51, G.J. „Stranjanska rijeka“. Inače ovaj lokalitet je u ranijim periodima često zahvaćan požarima i sami pristup lokalitetu je pravio probleme prilikom gašenja požara. Ovaj projekat je značajan i sa stanovišta čuvanja i zaštite šuma jer će rekonstrukcija navedenog puta omogućiti brži pristup odjelima, zaštitu šuma od požara, izvođenje šumsko – uzgojnih radova, provođenje mjera integralne zaštite šuma a ujedno će omogućiti pristup šumi iz drugih razloga kao što je lov i rekreacija.

Na osnovu postupka javne nabavke pokrenutog ranije ovog mjeseca, izabran je i izvođač radova sa najprihvatljivijom ponuđenom cijenom. Ugovor je sklopljen sa firmom „Ikan“ d.o.o. Zavidovići.  

Navedeni izvođač radova je dužan sve radove izvoditi prema uslovima koji su navedeni u tenderskoj dokumentaciji što podrazumijeva, stručnost, kvalitet, planiranu dinamiku izvođenja radova, te radove izvoditi po projektu dostavljenom od preduzeća.

Radovi će obuhvatiti mašinski iskop sa  nivelisanjem terena, nabavku i nasipanje materijala (tampona), iskope kanala,  izradu betonskih cjevastih propusta (izradu nasipa oko cijevi, izradu kamenih krilnih zidova na ulazu i izlazu) te ostale radove predviđene tenderskom dokumentacijom.

Put je projektovan tako da bi se u budućem periodu, adekvatnim nasipanjem kamenog materijala, mogao pretvoriti u šumski kamionski put.