Novosti

04Oct

Idealni vremenski uslovi za početak jesenjeg pošumljavanja

Idealni vremenski uslovi za sadnju sadnica, dali su zeleno svjetlo za početak jesenjeg pošumljavanja na cijelom području gospodarenja našeg preduzeća. Dinamičkim planom šumsko-uzgojnih radova za drugi dio godine predviđeno je pošumljavanje na površini od 362,66 ha sa 1.044.553 kom.sadnica, kao i popunjavanje  šumskih kultura na površini 48,31 ha sa 145.880 kom.sadnica, odnosno sadnja sadnica u iznosu od 1.190.433 kom.sadnica. Takođe, planirano je pošumljavanje sjetvom sjemena (podsijavanje) na površini 177,98 ha sa 2.191,2 kg sjemena jele.

Predviđene površine za sadnju, bit će popunjene vlastitim sadnim materijalom proizvedenim u rasadnicima u Olovu, Žepču, Zavidovićima i Tešnju, osim 50.000 kom.sadnica crnog bora „nisula“ (1+1) koje su obezbijeđene kupovinom. Sjeme jele je, kao i prethodnih godina, obezbijeđeno organizovanim sakupljanjem u našim sjemenskim objektima i pregledanim sječinama od strane nadležne institucije Šumarskog fakulteta u Sarajevu, a dorada istog se vrši kod registrovanog dorađivača sjemena – u ŠPD „Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf.

Važno je napomenuti da su putem javnih poziva osigurani izvođači radova u većini poslovnih jedinica a dio poslova će se obaviti vlastitom radnom snagom.

U proljeće ove godine izvršeno je pošumljavanje sadnjom sadnica na površini od 96,73 ha sa 284.075 kom.sadnica i popunjavanje šumskih kultura na površini od 26,78 ha sa 73.740 kom.sadnica, odnosno sadnja ukupno 357.815 kom.sadnica.

Pošumljavanje i obnova šumskog biodiverziteta redovna je aktivnost našeg preduzeća i njemu se kao takvom poklanja dosta pažnje u cilju očuvanja i unaprjeđenja osnovnih funkcija šume.