Novosti

24Sep

U Ključu održana promocija knjige "Priručnik za zaštitu šuma u BiH"

20.septembra 2018.godine, u sali Općinskog vijeća općine Ključ, održana je promocija knjige pod nazivom Priručnik za zaštitu šuma u Bosni i Hercegovini. Autori knjige su prof.dr.sci. Mirza Dautbašić, prof.dr.sci. Osman Mujezinović i dr.sci. Kenan Zahirović.

Promociji knjige, osim domaćina, načelnika općine Ključ, Nedžada Zukanovića, prisustvovali su predstavnici šumskoprivredih društava iz Federacije BiH, Kantonalnih i Federalnih uprava za šumarstvo, predstavnici Kantonalnih i Federalnih ministarstava, Fonda za zaštitu okoliša, te Udruženja šumarskih inženjera i tehničara FBiH, koje je i obezbijedilo materijalna sredstva za štampanje ovog priručnika po projektu sufinansiranog od strane Fonda za zaštitu okoliša.

Kako je navedeno u predgovoru ovog priručnika, isti je namijenjen šumarskim stručnjacima da uoče štetne pojave u šumama, te da na osnovu  toga pruže adekvatne informacije o vrsti i brojnosti štetnog organizma, te mjere borbe koje je neophodno primijeniti na njegovo štetno djelovanje svede na minimum.

Ovaj priručnik je značajan za sve aktivnosti na zaštiti šume jer nudi odgovore i daje upute.

Značaj izdavanja ovakvog priručnika proizilazi iz činjenice da je zdravstveno stanje šuma u našoj zemlji jako loše a nastalo je kao posljedica abiotičkih i biotičkih faktora. Stručnim pristupom problemu i sistemskim djelovanjem ovakvo stanje se može popraviti ali uz aktivno učešće cjelokupnog društva, od zaljubljenika u prirodu, preko uposlenika u šumarskom sektoru pa da zakonodavnih institucija.