Novosti

10Jul

U Mostaru održana radionica pod nazivom: „Priprema prijedloga projekata za EU fondove“

Dana 03. i 04.07.2018. godine u Tehnološkom parku Intera u Mostaru, održana je radionica za pripremu prijedloga projekata za EU fondove. Organizator radionice je Agencija za profesionalno usavršavanje Apriori BH.

Ispred JP „ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići ovoj radionici je prisustvovao dr. sci. šum. Kenan Zahirović, stručni saradnik za certificiranje šuma i izradu projekata ka fondovima.

Voditeljica radionice je bila Emina Pašić, koja posljednjih 17 godina uspješno radi na pripremi i realizaciji projekata finansiranih iz sredstava EU. Do sada je učestvovala u pripremi projekata ukupne vrijednosti veće od 20 miliona eura, sa više od 80% uspješno ocijenjenih projektnih prijedloga predanih po različitim pozivima za finansiranje i podršku. Svi učesnici ove dvodnevne radionice su radili u timovima, te svaki tim za određenu temu je kreirao osnovne dijelove projekata za EU fondove, a to su: logički okvir, aktivnost i budžet.

Metodologija pripreme prijedloga projekata (PCM) predstavlja prepoznatljivi EU pristup u pripremi projekata, a koje su prepoznali međunarodni i domaći donatori i zahtijevaju isti pristup prilikom podnošenja prijedloga za projekte ili zahtjeva za finansiranje. Svaki od timova nakon radionice ima pripremljen veliki dio projektne prijave (logički okvir).

Učesnici su imali priliku usvajati nova znanja kroz faze analize i planiranja pripreme projektnog prijedloga, razgovore i diskusije, grupne vježbe i konsultacije iz prakse. Voditeljica je u kratkim teoretskim blokovima tumačila ključne koncepte, kontinuirano usmjeravajući  i facilitirajući individualno i grupno učenje, te nastojala dati stručnu povratnu informaciju polaznicima na razini znanja i vještina demonstriranih u vježbama.

Nakon završene radionice, učesnici su dobili certifikat kao dokaz o usvojenim praktičnim znanjima i iskustvima.

 

Share it on :