Novosti

05Jul

Sanacija zgrade PJ "Šumarije Žepče"

Krajem prošle godine započeti su radovi na rekonstrukciji i obnovi zgrade Poslovne jedinice "Šumarije Žepče". Izvođač radova je bila firma „Braća Karić“d.o.o. iz Zenice, a vrijednost ugovorenih radova po osnovnom ugovoru iznosila je 41.112,00KM. Krajem marta ove godine završen je dio obnove a ista firma je radila i dodatne radove po tenderu, koji su uključivali radove na uređenju ulaza zgrade, a iznosili su 5.998,12KM sa PDV-om.

Osnovni radovi su obuhvatali skidanje starog crijepa sa krova, nabavku i ugradnju čeličnog trapeznog lima, nabavku i ugradnju limenih opšava oko dimnjaka, horizontalnih i vertikalnih oluka, snjegobrana,  demontiranje dotrajale drvene konstrukcije, nabavku građe i izradu nove krovne konstrukcije, te odvoz materijala koji se mijenja, dovoz novonabavljenog materijala i postavljanje istog.

Osim krova, urađena je i obnovljena fasada na objektu, što je zgradi dalo novi, svježiji i vedriji izgled.

Treba napomeniti da su radovi izvođeni na način koji nije ometao rad uposlenika, te nije dolazilo do bilo kakvih zastoja  uzrokovanih sanacijom zgrade. Radovi su izvođeni prema ponudi izvođača koja je sastavni dio tenderske dokumentacije, izvedeni su sručno, kvalitetno i po tehničkim opisima koji su odgovarali projektu i uputstvima našeg preduzeća kao naručioca radova. 

Osim ljepšeg eksterijera ova investicija je takođe doprinijela i utopljavanju prostorija u kojima rade službenici našeg preduzeća a sve će se to odraziti na manje trošenje sredstava u sezoni grijanja, što u konačnici i opravdava sredstva uložena u projekat, jer ih se, dugoročno gledano,  može posmatrati kao investiciju a ne trošak.  

Share it on :