Novosti

11Jun

Potpisan Ugovor o isporuci ogrijevnog drveta za potrebe grijanja osnovnih i srednjih škola na području ZDK za sezonu 2018/2019

Između Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK kojeg zastupa ministar Mensur Sinanović i JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, kojeg zastupa generalni direktor preduzeća Jasmin Devedžić, 11.06.2018.god., potpisan je ugovor o isporuci ogrijevnog drveta za potrebe grijanja osnovnih i srednjih škola na području ZDK za sezonu 2018/2019 god.

Ugovor je nastavak dosadašnje saradnje i dobrih poslovnih odnosa sa ovim ministarstvom, s obzirom da se i prethodnih godina vršila isporuka za potrebe ovih obrazovnih institucija.  

Količina ogrijevnog drveta koja je predmet ugovora iznosi 1.301,00 m3. Isporuka će se vršiti u tehničkoj cjepanici dužine 1 m ili izrezano na čokove, sukcesivno, a obaveza preduzeća su i troškovi utovara i istovara, te prevoza do škola.

Cijene u ugovoru su formirane po važećem cjenovniku drvnih sortimenata koji je usvojen od strane Nadzornog odbora preduzeća.

Takođe, isporuka će se vršiti po Planu potreba koji sadrži taksativne podatke o količinama za svaku školu ponaosob na području Zeničko – dobojskog kantona a dostavljen je od ugovornog organa, dakle resornog ministarstva.

Kako je istakao direktor preduzeća, Jasmin Devedžić, veliko je zadovoljstvo biti jedan od partnera institucijama obrazovanja u našoj zemlji. Poželio je postizanje što boljih uspjeha svim školarcima u narednoj godini a ovaj ugovor će, svakako, biti garant da će učenici imati tople učionice i ove zimske sezone.   

 

Share it on :