Novosti

23Jan

Održan sastanak sa predstavnicima MZ Željezno Polje

S obzirom da je posljednjih par dana u javnosti intenzivirana priča o navodnoj nekontrolisanoj i neplanskoj sječi šume na području MZ Željezno Polje, tačnije u odjelu 137 GJ“Nemila – Bistričak“, jutros je u prostorijama Uprave JP“Šumsko – privredno društvo Zeničko – dobojskog kantona“ organizovan sastanak s ciljem evidentiranja uzroka problema i iznalaženja rješenja za isti.

Sastanku su prisustvovali predstavnici MZ Željezno Polje, Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ZDK, Kantonalne uprave za šumarstvo – odjeljenje Žepče, predstavnik izvođača radova, genaralni direktor JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, rukovodilac poslovne jedinice „Šumarije Žepče“, i rukovodilac službe za iskorištavanje šuma. 

Na početku sastanka su iznesena mišljenja svih učesnika sastanka, kako bi se došlo da zajedničkih stavova koji će spriječiti zatezanje odnosa i dovesti do rješavanja problema.

„Poštujući principe šumarske struke, sve relevantne informacije i podaci kojima raspolaže JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, pokazuju da je doznaka stabala u odjelu 137 "Nemila – Bistričak", u kojem su mještani mjesne zajednice Željezno Polje naveli da se vrši nekontrolisana sječa, urađena u skaldu sa strukom te je za isti odjel urađen i projekat za izvođenje radova. Sječa u ovom odjelu predviđena je Godišnjim planom gospodarenja za 2019.godinu, na koji je Kantonalna uprava za šumarstvo ZDK dala saglasnost“, kazao je rukovodilac poslovne jedinice „Šumarije Žepče“, Nikola Trogrlić. 

Nadalje, navedeno je da se prilikom doznake stabala vodilo računa i o koristima i potrebama stanovništva koje se odnose na vodosnabdijevanje a vodeći računa i o potrebama preduzeća, kako bi se obezbijedio kontinuitet gazdovanja.

Sve radnje koje je ovo prduzeće do sada poduzimalo, kada je u pitanju sječa u spornom odjelu, rađene su u skladu sa zakonskim normama i pravilnicima, i sječa u ovim odjelima neće uzrokovati nova klizišta ili ostaviti negativne posljedice po vodni režim zemljišta.

„S obzirom na veličinu prostora kojim gospodarimo i specifičnost grane privrede kojom se bavimo, saradnja sa lokalnim zajednicama  je oduvijek bila jedan od prioriteta poslovanja, te je ovo preduzeće uvijek nalazilo rješenja za namirivanje eventualnih šteta lokalnom stanovništvu, nastalih sječom i izvozom. Zakonom je regulisan plan gospodarenja i upravljanja šumama i preduzeće funkcioniše na principima odgovornog gospodareja šumama. Treba napomenuti da ovo preduzeće ima obavezu i prema ostalim interesnim grupama, penzionerima, drvoprerađivačima, školama, i uposlenicima ovog preduzeća, a s obzirom da su sve radnje vezane za sječu u navedenom odjelu  rađene u zakonskim okvirima i po šumarskim normama, ovakava situacija šteti cjlokupnom ugledu ovog preduzeća, i cilj nam je što ranije rješavanje nastale sitacije“, kazao je generalni direktor JP“Šumsko – privredno društvo Zeničko – dobojskog kantona“, Jasmin Devedžić.

U cilju prevazilaženja problema, doneseno je nekoliko zaključaka koji će se realizovati u što kraćem vremenskom periodu:

1. Hitan izlazak na teren šumarske inspekcije radi utvrđivanja činjeničnog stanja u navedenom odjelu, na osnovu kojeg će se poduzeti dalje mjere,

2. Formiranje komisije unutar MZ Željezno Polje, koja će definisati konkretne zahtjeve,

3. Organizovanje zajedničkog sastanka (24.01.2020.god.), predstavnika MZ Željezno Polje, JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, KUŠ ZDK i resornog ministarstva;

Nakon provođenja navedenih zaključaka, predloženo je imenovanje radne grupe koju će činiti predstavnici mjesne zjednice, ŠPD-a i resornog ministarstva, koja bi imala zadatak da mjesečno obilazi i kontroliše izvršenje radova, te sačinjava izvještaje koji bi se dostvljali Ministarstvu i preduzeću na dalje postupanje.