Novosti

08Aug

Potpisan ugovor o kupovini četiri nova šumska traktora

U prostorijama Uprave preduzeća, generalni direktor preduzeća Jasmin Devedžić, potpisao je ugovor o kupovini četri nova zglobna šumska traktora, sa predstavnicima firme „HITTNER“d.o.o. Bjelovar.

Potpisivanju ugovora je prethodila procedura postupka javnih nabavki, te je nakon njenog okončanja došlo do poslovne saradnje sa firmom iz Bjelovara, kao najpovoljnijim ponuđačem za ovu nabavku.

Sredstva rada - šumski traktori će biti isporučeni u što kraćem vremnskom periodu, kako bi što ranije mogli početi sa radom na terenu a najkasnije do mjesec dana.

„Ono što nam je primarni cilj kod svake nabavke je olakšavanje rada uposlenicima, što za direktan rezultat ima poboljšavanje proizvodnje, te ostvarivanje veće dobiti. Ovo je značajan iskorak za naše preduzeće, jer se radi o četri nova traktora, čija je vrijednost skoro milon KM i ponosni smo na činjenicu da ovo preduzeće ide ka modernizaciji mehanizacije i na tome će biti fokus Uprave preduzeća i u narednom periodu“, kazao je direktor Devedžić.

O značaju nabavke šumskih traktora, govori i činjenica da su ovo prve nove mašine, ako izuzmemo sredstva prevoza, koje su kupljene od osnivanja preduzeća. Mehanizacija je obnavljana ali su se nabavljale polovne mašine. 

Radnici koji rade terenske poslove, svakako znaju šta znači nova mašina na terenu, i realizacija ove nabavke će im olakšati svakodnevne poslovne zadatke, a za poslovanje preduzeća to podrazumijeva i ostvarivanje veće proizvodnje, veću realizaciju drvnih sortimenata i na kraju veću finansijsku dobit.

Zamjena mehanizacije koja je stara preko trideset godina, novom, znači i manje kvarova i manje izdataka na rezervne dijelove.

Važno je napomenuti da se sredstava za obnovu mehanizacije pažljivo planiraju i da ova nabavka nikako neće ugroziti poslovanje preduzeća.