Novosti

11Jul

Započet proces certificiranja za ŠPP"Olovsko"

Nakon dobijanja FSC certifikata za ŠPP“Gornjebosansko“ krajem prošle godine, JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići se obavezalo da će otpočeti proces certificiranja i za ostala šumskoprivredna područja.  

Početkom jula, vršena je predocjena za ŠPP “Olovsko“. Služba za zaštitu i certificiranje šuma je izvršila pripremu potrebne dokumentacije a terenski dio je podrazumijevao obilazak radilišta, razgovore sa radnicima i predstavnicima društvene zajednice na ovom šumskoprivrednom području, koje je organizaciono smješteno na području PJ“Šumarije Olovo“.

Predocjena je završena prezentacijom rezultata koji podrazumijevaju smjernice za dalje djelovanje, te je zakazana glavna ocjena za početak septembra.

Prilikom glavne ocjene, vršit će se i revizija certifikata za ŠGP“Gornjebosansko“.

Cilj certificiranja je promocija  ekološki odgovornog, društveno korisnog i ekonomski održivog gospodarenja šumskim resursima, dakle, da se podizanjem ekološke svijesti potrošača potakne trajno gospodarenje šumama.