Novosti

30May

Odluka o prijemu uposlenika na određeno vrijeme

Na osnovu člana 6. Pravilnika o radu JP “Šumsko privrednog društva Zeničko – dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići, te provedenog Javnog konkursa za prijem uposlenika na određeno vrijeme, br. 03-1979-1/19 od 10.05.2019.godine, Direktor društva je donio Odluku o prijemu uposlenika na oglašena radna mjesta kako slijedi :

Redni br. 

Naziv organizacione jedinice

Oglašena pozicija

Ime i prezime kandidata

1. 

PJ „Šumarija Zenica“

Referent fakturisanja – blagajnik

Herić Jasmin

2. 

PJ "Šumarija Žepče"

Stručni saradnik u šumarstvu

Maglica Josip

Dio konkursa za radno mjesto "Šumarski tehničar primač – otpremač", 1 izvršilac, u okviru PJ“Šumarije Zavidovići“ – RJ "Vozuća", poništen je Odlukom direktora preduzeća, što je i objavljeno na službenoj web stranici društva. Na radno mjesto „Radnik u šumarstvu“,1 izvršilac, u okviru PJ“Šumarije Olovo“ – RJ "Olovo", nije bilo prijavljenih kandidata, a na raspisano radno mjesto „Kočijaš – pomoćni radnik“, 1 izvršilac, u RJ "Duboštica", pristigla je jedna, ali nepotpuna ponuda.

Sa izabranim kandidatima će se zaključiti ugovori o radu na određeno vrijeme, za period od najduže do 31.12.2019.godine, shodno stavu Uprave društva.

Ova odluka će biti objavljena, osim na zvaničnoj web stranici preduzeća, i na oglasnim pločama poslovnih jedinica i sjedišta društva.

Odluku o prijemu uposlenika po osnovu navedenog konkursa možete preuzeti ovdje.