Novosti

15May

Nabavljeni motorni cjepači za preradu ogrjevnog drveta u PJ"Šumariji Vareš"

Zbog sve izraženijih ekoloških problema uzrokovanih nekontrolisanim korištenjem izvora energije, stručnjaci u svijetu, uveliko rade na promociji obnovljivih izvora energije, u kojima biomasa zauzima jako važno mjesto. Biomasa je živa ili donedavno živa materija biljnog ili životinjskog porijekla. To je biorazgradivi dio proizvoda, otpada i ostataka poljoprivredne proizvodnje, šumarske industrije i šumarstvu srodnih industrija. Iako se danas najčešće koristi biomasa koja je nastala kao otpad ili ostaci koji se ne mogu više koristiti i kao takva se koristi kao gorivo za proizvodnju električne i toplotne energije, i ogrijevno drvo je jednako važna drvna sirovina.

Zbog ujednačene potražnje za prostornim drvetom za energiju, neophodno je da se iz postojećih šumskih resursa u BiH, uz određeni nivo investicija, mobilizira i tržištu ponudi što veća količina ovog proizvoda u formi šumske drvne biomase koja će se koristiti za proizvodnju energije.

JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, je u saradnji sa Federalnim ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a na osnovu javnog oglasa za prikupljanje prijedloga projekata za GEF Projekt za održivo upravljanje šumama i krajolicima, realizovalo projekat „Nabavka motornih cjepača za preradu ogrijevnog drveta u svrhu zadovoljenja potreba stanovništa Općine Vareš za toplotnom energijom“.

Projekat podrazumijeva nabavku Villager PLS 10 T motornih cjepača za drvo, ukupne vrijednosti 5.795,99 KM. Osnovne tehničke karakteristike ovog motornog cjepača su benzinski četverotaktni jednocilindrični motor i snage od 4,1 kW/3600 rpm. Princip rada sa gurajućim klipom daje maksimalnu snagu od 10 t, maksimalnog prečnika debla 400 mm.

Instalacija nabavljenih cjepača je izvršena u krugu poslovnje jedinice „Šumarije Vareš“, nakon čega je uslijedila obuka uposlenika koji će raditi na istim, te će nakon nekoliko dana probnog rada, otpočeti i konačna proizvodnja.

S obzirom da je projekat podrazumijevao nabavku četri motorna cjepača, očekivani rezultati podrazumijevaju preradu ogrijevnog drveta u cijepano ogrijevno drvo u količini od 13,00 m3 , odnosno 20 metara prostornog drveta u toku 8 sati (jedan radni dan) na četiri mašine.

Provedbom ovog projekta očekuju se dugoročne koristi kako za zajednicu, tako i za preduzeće. Upotrebom prostornog drveta za grijanje domaćinstava smanjuje se upotreba uglja za zagrijavanje domova, što direktno utječe na smanjenje zagađenosti zraka, posebno u zimskim mjesecima, i to je ekološki aspekt opravdanosti provedbe ovog projekta, a uporedo s njim, očekuje se i povećanje prihoda u poslovanju preduzeća, jer se stvara novi proizvod za distribuciju korisnicima, te omogućava proširenje ove vrste djelatnosti na područje cijelog preduzeća, što je ekonomski aspekt opravdanosti provedbe projekta.