JAVNI POZIVI

10Apr

Javni poziv za usluge šumarstva br 36-18

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 25.04.2018.

Na osnovu člana 8. Zakona o javnim nabavkama BiH (Sl.Glasnik BiH br. 39/14), Uputstva za pripremu tenderske dokumentacije (Sl.Glasnik BiH br. 90/14), i Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama (Sl.Glasnik BiH br. 66/16), Ugovorni organ JP ŠPD-ZDK d.o.o. Zavidovići upućuje ponuđačima,

P O Z I V

ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA NABAVKU USLUGA ZA USLUGA U ŠUMARSTVU; SJEČA I IZVOZ DRVNIH SORTIMNATA

Poziv je objavljen na web stranici:http:/www.spdzdk.ba/ . Isti se može preuzeti do 25.04.2018. godine do 11:00 sati.

Ako želite da preuzmete cijelu dokumentaciju poziva kliknite ovdje.