JAVNI POZIVI

12Jul

Nabavka opreme za osmatranje i gašenje šumskih požara br. 57/18

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 24.07.2018.

Obavještenje o Javnoj nabavci br. 360-7-1-54-3-92/18 – Nabavka opreme za osmatranje i gašenje šumskih požara br. 57/18, konkurentski postupak po kriteriju najniže cijene, sa podjelom na lotove ( broj lotova 2).

Bez namjere zaključivanja okvirnog sporazuma.

Preuzimanje zahtjeva za tendersku dokumentaciju do 23.07.2018.god., krajnji rok za dostavu ponuda 24.07.2018.god. do 11:00:00. 

Obavještenje o nabavci možete preuzeti ovdje.