JAVNI POZIVI

12Jul

Nabavka eksploziva i eksplozivnih sredstva br. 51-2/18

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 23.07.2018.

Obavještenje o Javnoj nabavci br. 360-7-1-53-3-91/18 – Nabavka privrednog eksploziva i eksplozivnih sredstva br. 51-2/18, konkurentski postupak po kriteriju najniže cijene, bez podjele na lotove.

Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a 7.000,00 KM, trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci.

Preuzimanje zahtjeva za tendersku dokumentaciju do 22.07.2018.god., krajnji rok za dostavu ponuda 23.07.2018.god. do 11:00:00. 

Obavještenje o nabavci možete preuzeti ovdje.