JAVNI POZIVI

06Jul

Nabavka rezervnih dijelova za kamione MAN br. 53/18

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 23.07.2018.

Obavještenje o Javnoj nabavci br. 360-1-1-52-3-89/18 - Rezervni dijelovi za kamione MAN br. 53/18, otvoreni postupak po kriteriju najniže cijene, bez podjele na lotove.

Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a 26.000,00 KM.

Preuzimanje zahtjeva za tendersku dokumentaciju do 22.07.2018.god., krajnji rok za dostavu ponuda 23.07.2018.god. do 11:00:00. 

Obavještenje o nabavci možete preuzeti ovdje.