JAVNI POZIVI

09Apr

Javno nadmetanje br 09–PL/18 - Prodaja drvnih sortimenata bukve „na paritetu tvrdi put“ na području PJ Šumarija Olovo, Vareš, Kakanj i Tešanj

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 12.04.2018.

Na osnovu Odluke direktora o raspisivanju Javnog nadmetanja br 03-1583-1 od 06.04.2018.raspisuje se:

J A V N O N A D M E T A NJ E br 09–PL/18

( Prodaja drvnih sortimenata bukve „na paritetu tvrdi put“ na području PJ Šumarija Olovo, Vareš, Kakanj i Tešanj)

PREDMET OGLASA:

Raspisuje se Javno nadmetanje za prikupljanje pismenih ponuda:

Prodaja drvnih sortimenata bukve “na paritetu tvrdi put” na području “Šumarija Olovo LOT 1, Vareš LOT-2, Kakanj LOT-3, Tešanj LOT-4.

Obavezno je apliciratina na cijeli LOT, parcijalne ponude će biti odbijene.

NAPOMENA: Dokumentacija sa svim neophodnim informacijama za Javno nadmetanje broj 09– PL/18 može se dobiti u prostorijama JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići .

Za informacije obratiti se na brojeve telefona 032/ 877-834, 032/877-753

Kako bi preuzeli tedenrsku dokumentaciju kliknite ovdje