JAVNI POZIVI

14Jun

Javni poziv br. 360-1-3-48-3-78/18 - Radovi na sanaciji šumskih puteva Liješnica Tešanjska, PJ Žepče

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 29.06.2018.

Obavještenje o Javnoj nabavci br. 360-1-3-48-3-78/18 -  Radovi na sanaciji šumskih puteva Liješnica - Tešanjska, PJ Žepče, otvoreni postupak sa podjelom na lotove.

Preuzimanje zahtjeva za tendersku dokumentaciju do 27.06.2018.god., krajnji rok za dostavu ponuda 29.06.2018.god. do 11:00:00. 

Obavještenje o nabavci možete preuzeti ovdje