JAVNI POZIVI

11Jun

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge sječe i izvoza drvnih sortimenata, br. 34/19

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 17.06.2019.

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke, pokrenut je postupak javne nabavke putem otvorenog postupka br.  34/19   -  Usluge u šumarstvu, sječa i izvoz drvnih sortimenata za potrebe JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići.

Postupak javne nabavke predmetnih usluga provela je Komisija imenovana Odlukom direktora društva 06.06.2019. godine.

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b., člana 70. stav 1. i 3. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14), a shodno Zapisniku  o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke broj: 28/19 od 07.06.2019. godine,  Direktor društva donio je Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača koje možete preuzeti u nastavku teksta.

01. Odluka o poništenju postupka javne nabavke za lotove na koje nije bilo prijavljenih ponuđača, lot – 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37 i 44 –  (Odluku možete pruzeti ovdje) 

02. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 06 – "PRIJEVOZNIČKA DJELATNOST ZAPREGOM“, vl.Suljić Mirajim Vareš (Odluku preuzmite ovdje)

03. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 07 – "PRIJEVOZNIČKA DJELATNOST ZAPREGOM", vl.Suljić Mirajim Vareš  (Odluku preuzmite ovdje) 

04. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 08 – "SAMOSTALNI PRIVREDNIK STUDENAC“ Kladanj (Odluku preuzmite ovdje) 

05.  Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača u postupku javne nabavke za lot 09 – „SAMOSTALNI PRIVREDNIK STUDENAC“ Kladanj (Odluku preuzmite ovdje)

06. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 10 – "ALAJMOVIĆ" d.o.o. Olovo (Odluku preuzmite ovdje)

07. Odluka o poništenju postupka javne nabavke za lot 11 – "ALAJMOVIĆ" d.o.o. Olovo (Odluku preuzmite ovdje)

08. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za lot 15 – „INOREZ“d.o.o. Visoko (Odluku preuzmite ovdje)

09. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 19 – "INOPLUSS" d.o.o. Kakanj (Odluku preuzmite ovdje)

10. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 21 – "SELIMANOVIĆ“d.o.o. Tešanj (Odluku preuzmite ovdje)

11. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 22 – „SELIMANOVIĆ“d.o.o. Tešanj (Odluku preuzmite ovdje)

12. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 36 – "ŠG – GORJE" d.o.o. Žepče (Odluku preuzmite ovdje)

13. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 38 – "DRVOPROMET – DELIĆ“d.o.o. Žepče (Odluku preuzmite ovdje)

14. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 39 – "DRVOPROMET – DELIĆ“ d.o.o. Žepče (Odluku preuzmite ovdje)

15. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 40 – „DRVOPROMET – DELIĆ“d.o.o. Žepče, (Odluku preuzmite ovdje)

16. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 41 – "DRVOPROMET – DELIĆ " d.o.o. Žepče (Odluku preuzmite ovdje)

17. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 42 – "FORWARDER" d.o.o. Žepče (Odluku preuzmite ovdje)

18. Odluka o poništenju postupka javne nabavke za lot 43 – "FORWARDER“ d.o.o. Zavidovići (Odluku preuzmite ovdje)

19. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 45 – "INOPLUSS" d.o.o. Kakanj (Odluku preuzmite ovdje)

Protiv ovih odluka može se izjaviti žalba najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke. Žalba se izjavljuje ugovornom organu JP „ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići u pisanoj formi, direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom.