JAVNI POZIVI

17May

Javni poziv br.50/18 - Dodatni radovi iz osnovnog ugovora broj 74-1/17(radovi izgradnje protivpožarnog tehnološkog puta PJ Vareš)

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 21.05.2018.

Predmet javne nabavke su dodatni radovi iz osnovnog ugovora broj 74-1/17 (radovi izgradnje protivpožarnog tehnološkog puta u PJ Vareš, od granice 28/29 odjela do 30 odjela GJ Donja Stavnja), u skladu sa opisom, specifikacijom.

Ponuđač daje svoju saglasnost da mu Ugovorni organ JP "ŠPD ZDK" d.o.o. Zavidovići, za slučaj potpunog ili djelimičnog neispunjenja ugovorenih obaveza isporuke predmetnih roba, prilikom plaćanja obustavlja dio finansijskih sredstava u iznosu od 10% svakog računa, na ime retencije (garancije) u svrhu osiguranja uspješne realizacije cijelog ugovora, koja će poslužiti za pokrivanje šteta i troškova koje ugovorni organ može imati ukoliko izabrani ponuđač prekrši ugovor o predmetnoj nabavci a ta obustavljena novčana sredstva od 10% će Ugovorni organ isplatiti Ponuđaču u roku od 15 dana nakon uspješne realizacije ugovora. Pokriće iz ove retencije ne oslobađa dobavljača odgovornosti sve do namirenja stvarne štete.

Procijenjena vrijednost nabavke određena je na iznos od 1. 711,15 KM bez PDV-a.  Nakon provedenog postupka zaključit će se ugovor po predmetu javne nabavke.

Rok za dostavljanje ponuda je 21.05.2018. godine do 11:00 sati.

Tendersku dokumentaciju sa cjenovnim obrascem možete preuzeti ovdje