JAVNI POZIVI

12Apr

Javni poziv za usluge osiguranja od odgovornosti iz djelatnosti, br. 24-2/19

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 29.04.2019.

Obavještenje o Javnoj nabavci br. 360-1-2-31-3-53/19 – Javni poziv za nabavku usluga osiguranja od odgovornosti iz djelatnosti, br. 24-2/19, otvoreni postupak po kriteriju najniže cijene, bez podjele na lotove.

Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez 8.350,00 KM bez PDV-a.  

Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki.

Preuzimanje zahtjeva za tendersku dokumentaciju do 26.04.2019.god. Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 29.04.2019. godine do 11:00:00 sati  na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom – Nabavka usluga osiguranja od odgovornosti iz djelatnosti, Ponuda u postupku br. 24 - 2 / 19  – NE OTVARATI 

Otvaranje ponuda će se obaviti 29.04.2019.god.u 12:00:00 sati, u prostorijama JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ulica Alije Izetbegovića br.25, u Zavidovićima.

Kontakt osoba za sve detaljnije informacije i upute Halid Šibonjić.

Obavještenje o nabavci možete preuzeti ovdje.