JAVNI POZIVI

17May

Javni poziv br.360-7-2-41-3-68/18 - Usluga proreza drvnih sortimenata na pilani

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 28.05.2018.

Obavještenje o javnoj nabavci br. 360-7-2-41-3-68/18 - Usluga proreza drvnih sortimenata na pilani.

Nabavka usluga je podijeljena na pet lotova: Lot 1 - Usluge proreza drvnih sortimenata na području  PJ Vareš, Lot 2 - Usluge proreza drvnih sortimenata na području PJ Visoko ili Kakanj, Lot 3 - Usluge proreza drvnih sortimenata na području PJ Zenica, Lot 4 - Usluge proreza drvnih sortimenata na području PJ Zepče i PJ Zavidovići, Lot 5 - Usluge proreza drvnih sortimenata na području PJ Maglaj i PJ Tešanj.

Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju a Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga. 

Trajanje okvirnog sporazuma 12.mjeseci.

Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu Javnih nabavki a krajnji rok za dostavu ponuda je  28.5.2018.  do 11:00:00 sati. 

Cijeli tekst obavještenja možete preuzeti ovdje.