JAVNI POZIVI

14Mar

Javni poziv za nabavku akumulatora, br.27-2/19

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 25.03.2019.

Obavještenje o Javnoj nabavci br. 360-7-1-27-3-41/19 – Javni poziv za nabavku akumulatora,  br. 27- 2/19, konkurentski postupak po kriteriju najniže cijene, bez podjele na lotove.

Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a 7.000,00 KM.

Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki.

Preuzimanje zahtjeva za tendersku dokumentaciju do 24.03.2019.god. Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 25.03.2019. godine do 11:00:00 sati  na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom – Nabavka akumulatora, Ponuda u postupku br. 27-2 / 19  – NE OTVARATI 

Otvaranje ponuda će se obaviti 25.03.2019.god.u 12:00:00 sati, u prostorijama JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ulica Alije Izetbegovića br.25, u Zavidovićima.

Kontakt osoba za sve detaljnije informacije i upute Elvira Zvekić – Avdić.

Obavještenje o nabavci možete preuzeti ovdje.