JAVNI POZIVI

08Feb

Javni poziv za nabavku sredstava za zaštitu šuma - feromoni, br. 23/19

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 18.02.2019.

Obavještenje o Javnoj nabavci br. 360-7-1-9-3-14/19 – Javni poziv za nabavku sredstava za zaštitu šuma – feromoni, br. 23/19. Konkurentski postupak po kriteriju najniže cijene, bez podjele na lotove.

Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki.

Preuzimanje zahtjeva za tendersku dokumentaciju do 16.02.2019.god. Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 18.02.2019. godine do 11:00:00 sati  na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom – Nabavka sredstava za zaštitu šuma – feromoni, Pounuda u postupku br. 23/19 - NE OTVARATI 

Otvaranje ponuda će se obaviti 18.02.2019.god.u 12:00:00 sati, u prostorijama JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ulica Alije Izetbegovića br.25, u Zavidovićima.

Kontakt osoba za sve detaljnije informacije i upute Elvira Zvekić – Avdić

Obavještenje o nabavci možete preuzeti ovdje