JAVNI POZIVI

07Nov

Javni poziv za nabavku minibus vozila - dvije vozne jedinice, br.93/18

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 22.11.2018.

Obavještenje o Javnoj nabavci br. 360-1-1-86-3-155/18 – Javni poziv za nabavku minubus vozila (dvije jedinice), br. 93/18, otvoreni postupak po kriteriju najniže cijene, bez podjele na lotove.

Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a je 89.800,00 KM.

Preuzimanje zahtjeva za tendersku dokumentaciju do 21.11.2018.god. Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 22.11.2018. godine do 11:00:00 sati  na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom – Nabavka minibus vozila, Ponuda u postupku br. 93 / 18  – NE OTVARATI 

Otvaranje ponuda će se obaviti 22.11.2018.god.u 12:00:00 sati, u prostorijama JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ulica Alije Izetbegovića br.25, u Zavidovićima.

Kontakt osoba za sve detaljnije informacije i upute Elvira Zvekić – Avdić.

Obavještenje o nabavci možete preuzeti ovdje.