Obavještenje o nabavci broj 360-7-1-13-3-21/18 Predmet nabavke: Rezervni dio za vozilo MAN sa ugradnjom br. 07-3/18 Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće: 23.02.2018. 11:00:00 Obavještenje o nabavci možete preuzeti OVDJE Obavještenje o nabavci broj 360-7-1-14-3-22/18 Predmet nabavke: Čelična uža-sajle i žabice br. 13-2/18 Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće: 26.02.2018. 11:00:00 Obavještenje o nabavci možete preuzeti OVDJE

Read More

Obavještenje o nabavci broj 360-7-2-11-3-18/18 Predmet nabavke: Isporuka štampanog materijala i strogo zaračunljivih tiskanica Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće: 19.02.2018. 11:00:00 Obavještenje o nabavci možete preuzeti OVDJE Obavještenje o nabavci broj 360-7-1-12-3-20/18 Predmet nabavke: Sredstva za zaštitu šuma-feromoni , br. 33/18 Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće: 22.02.2018. 11:00:00 Obavještenje o nabavci možete preuzeti OVDJE

Read More