U Sarajevu je u petak 20.oktobra 2017.godine održan 6. Kogres Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira BiH na kome  su u ulozi delegata učestvovali i predstavnici  sindikata JP ŠPD ZDK. Kongresu su pored delegata u ulozi gostiju prisustvovali i članovi uprave društva i to direktor Jasmin Devedžić i izvršni direktor za pravne poslove Mahira […]

Read More