U zgradi uprave JP ŠPD ZDK d.o.o. Zavidovići dana 28.08.2017. godine zaključen je ugovor o sanaciji Upravne zgrade između direktora Jasmina Devedžića i izvođača radova firme Monting Ze koga zastupa direktor Aladin Bajramović. Ovim Ugovorom bit će obuhvaćena: Sanaija krova / zamjena krovne konstrukcije sa izolacijom i limarskim radovima Izrada termo fasade Zamjena vanjske stolarije […]

Read More