Obavještenje o nabavci broj 360-1-3-40-3-62/17 Predmet nabavke: Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne zanatske radove Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće: 04.05.2017. 11:00:00 Obavještenje o nabavci možete preuzeti OVDJE Obavještenje o nabavci broj 360-7-2-39-3-56/17 Predmet nabavke: Nabavka usluga proreza drvnih sortimenata na pilani Rok za prijem ponuda/zahtjeva za […]

Read More